Amenajari interioare

Lucrările de finisaj , amejarile interioare, lucrarile de interior au rol constructiv, funcţional, decorativ şi igienico-sanitar şi se execută, în general, după ce întreaga clădire la roşu (fundaţii, pereţi) şi acoperişul au fost terminate. Finisajele cuprind lucrări de pardoseli, tencuieli, placaje, zugrăveli, vopsitorii, tapete, tâmplărie.

Lucrările de finisaj prin care se aplică pe suprafaţa elementelor de construcţie un strat subţire dintr-o suspensie de pigmenţi în apă se numesc zugrăveli. Dacă stratul este alcătuit dintr-o suspensie de ulei sau emulsie, lucrările de finisaj se numesc vopsitorii. Zugrăvelile şi vopsitoriile se execută în scopul menţinerii stratului suport în condiţii de igienă, protejării hidrofuge, ignifuge şi anticorozive cât şi pentru a crea un aspect decorativ, ele se execută manual sau mecanizat. Văruitul sau spoitul cu var este cea mai simplă zugrăveală şi se execută cu lapte de var stins. Zugrăvelile simple cu compoziţii pe bază de ulei (pentru a adera mai bine la tencuială) se întrebuinţează numai la interior, pe suprafeţe şi locuri uscate. Se execută dintr-un grund compus din humă, clei şi culoare, care se amorsează cu o soluţie foarte diluată de săpun peste care se dau două sau trei straturi de zugrăveală preparate cu clei animal. Tavanele se execută cu praf de caolin sau alb de zinc. Vopsitoriile în ulei se execută pe tencuieli, tâmplărie din lemn sau metal, ţevi sau radiatoare etc.

Pardoseala este elementul care delimitează clădirea la partea inferioară sau se aplică pe partea superioară a planşeelor. Pardoseala are o structură diferită în cadrul aceleiaşi hale agro-zootehnice în funcţie de scopul tehnologic pe care aceasta trebuie să îl îndeplinească şi se deosebesc principalele tipuri:

  • suprafeţe destinate circulaţiei utilajelor, oamenilor şi animalelor;
  • suprafeţe de depozitare a producţiei agricole;
  • suprafeţe pentru odihna animalelor;
  • suprafeţe care acoperă canalele pentru instalaţii diverse.